Τα παιδιά παίζουν μπάλα στην αλάνα

εδώ, στην οδό Τριπόλεως

όπως παλιά…

μόνο συγκίνηση και γλυκιές αναμνήσεις

για εμάς, τα μεγαλύτερα ‘παιδιά’…

CONSERV 1