-Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Έπεσε το Facebook σήμερα.

-Γιατί μέσα στις υπηρεσίες και τα γραφεία μιά τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι υπάλληλοι και δεν πληκτρολογούνε;

-Γιατί το Facebook έπεσε σήμερα.
Τι άλλο πια θα κάμουν οι μαθητές;
Το facebook σαν έλθει θα ξανάβρουν εργασία.

-Γιατί ο Zuperman τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στου γραφείου του τη σκαλιστή καρέκλα
θλιμμένος με το γαλάζιο βλέμμα αδειανό, σαν μαύρου αγγέλου δάκρυ,

-Γιατί το facebook έπεσε σήμερα.
-Γιατί οι ατακαδόροι δεν μπαίνουνε σαν πάντα
να ενημερώσουν την κατάστασή τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί το Facebook έπεσε σήμερα·
και πού να γράψεις εξυπνάδες και δημηγορίες.

-Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν).
Γιατί γεμίζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ οι πλατέες,
κι όλοι βγαίνουν από τα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

Γιατί ενύχτωσε και το Facebook δεν ήλθε.
Και μερικοί μπήκαν στο twitter,
και είπανε πως Facebook πια δεν υπάρχει.

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς Facebook.
To δίκτυο αυτό ήταν μιά κάποια λύσις.

TheGrecian

Advertisements