Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος.
Τον κρατάς, όπως κρατάς το χέρι τού φίλου σου και μετράς το σφυγμό του πάνου σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες.
Κανονικός σφυγμός. Σίγουρο χέρι. Σίγουρος δρόμος.

TheGrecian

Advertisements