Τελευταία μέρα αύριο της αιμοδοτικής εξόρμησης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας (09.00-14.00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου). Πέρα από την προφανή, πολύτιμη προσφορά στον συνάνθρωπο, μάθετε και τα ιατρικά οφέλη της αιμοδοσίας για τον δότη:

*Συσσωρευμένα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας έχουν τεκμηριώσει την ωφελιμότητα της ελεγχόμενης αφαίμαξης μέσω της μείωσης του εφεδρικού σιδήρου ο οποίος, σαν οξειδωτικός παράγοντας, συμμετέχει και είναι ο κύριος υπεύθυνος σε διαδικασίες όπως η γήρανση, η αρτηριοσκλήρυνση και η ογκογένεση. Τουλάχιστον προσωρινά, η αφαίμαξη βελτιώνει την ρεολογία του αίματος, δηλαδή το αίμα κυκλοφορεί ευκολότερα με λιγότερη “κούραση” της καρδιάς και λιγότερη επιβάρυνση και φθορά των αγγείων.
*Η κατάσταση της υγείας του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά. Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού, την μέτρηση του αιματοκρίτη, της αρτηριακής πίεσης, των σφυγμών. Αν κριθεί ότι δεν είναι ασφαλές για την υγεία του να δώσει αίμα, δε θα μπορέσει να αιμοδοτήσει εκείνη τη μέρα.
*Το αίμα ελέγχεται σχολαστικά για διάφορα νοσήματα που μεταδίδονται με το αίμα.
*Από μία μονάδα αίματος παρασκευάζονται προϊόντα που μεταγγίζονται επιλεκτικά σε ασθενείς που δεν έχουν ανάγκη ολικού αίματος, αλλά κάποιων συστατικών. Κάθε αιμοληψία ολικού  αίματος διαχωρίζεται στα 4 κύρια συστατικά: Ερυθρά αιμοσφαίρια, Αιμοπετάλια, Λευκά αιμοσφαίρια, Πλάσμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθηθούν αναλόγως και την περίπτωση παραπάνω από ένας άνθρωποι.
 (Πηγή: noskypar.gr)

IL CONSERVATORE
Advertisements