Όσοι περνάτε από τη συγκεκριμένη διασταύρωση (πίσω από τη στάση της ‘Θανάσαινας’) σίγουρα θα το έχετε προσέξει: πρωϊ-μεσημέρι-βράδυ, άνδρες, γυναίκες, νέοι, γέροι και -το χειρότερο-γονείς οδηγοί με παιδιά που τα πηγαινοφέρνουν στα κοντινά γυμνάσια, αγνοούν (ή δεν βλέπουν;)  επιδεικτικά τις πινακίδες STOP που υπάρχουν και στις δύο μεριές της οδού Αμυμώνης και διασχίζουν αφρενάριστοι κάθετα την οδό Αιγίου. ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ! Διασταύρωση περνάτε! Και σήματα να μην είχε-που έχει-πάλι θα έπρεπε να περνάτε πιο προσεκτικά! Όλα τα έχουμε αυτή την εποχή, τα τζάμπα και βερεσέ τροχαία μας λείπουν!

IL CONSERVATORE
Advertisements