Διάβασα με ενδιαφέρον στο blog της Άλλης Πρότασης για τη σημερινή κατάσταση στο χώρο μπροστα από το ξενοδοχείο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ( πολύ ωραίες και οι ιστορικές φωτογραφίες που παρουσιάζονται). Θα ήθελα απλά να συνεισφέρω στη συζήτηση λίγα στοιχεία που γνωρίζω:

Η μισθώτρια εταιρεία ‘Αργολικός Ήλιος’ ισχυρίζεται ότι για τον υπολογισμό του προσφερθέντος μισθώματος και για το ύψος των επενδύσεων ανακαίνισης που ανέλαβε να πραγματοποιήσει, έλαβε υπόψιν της τη δήλωση του Ε.Ο.Τ. ότι ο περιβάλλων χώρος του ξενοδοχείου ανήκε στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του και ότι «προσφερόταν για οικονομική εκμετάλλευση στο μέγιστο βαθμό λόγω της προνομιακής θέσης του».

Μετά την παραλαβή του μισθίου από τη μισθώτρια εταιρεία (Μάρτιος του 2000), διαπιστώθηκε ότι  ο περιβάλλων χώρος του Αμφιτρύωνα είχε χαρακτηριστεί κοινόχρηστος με το Π.Δ. 17.7.1988 «Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου (ΦΕΚ Δ’ 627/30-8-1988), ρύθμιση η οποία επαναλήφθηκε στο Π.Δ. της 30.12.1988 «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου» (ΦΕΚ Δ’ 38/26-1-1989). Επίσης, τμήμα αυτού του χώρου ανήκει στη διαχείριση της Κ.Ε.Δ. κι έχει χαρακτηριστεί κι αυτό κοινόχρηστο με το ανωτέρω Π.Δ.

Τι προβλέπει η υπογραφείσα στις 30-3-2010 τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης; ότι τα Ε.Τ.Α. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανακληθεί η μη συντελεσμένη απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση από την ‘Αργολικός Ήλιος’ άδειας ανακαίνισης της έκτασης και να της αποδοθεί η ακώλυτη χρήση της.

Αυτό είναι το σημερινό καθεστώς για την πισίνα και τον περιβάλλοντα χώρο του Αμφιτρύωνα. Έχουν ξεκινήσει τα  Ε.Τ.Α. ή  ο  Ε.Ο.Τ.  τη διαδικασία άρσης της απαλλοτρίωσης;   Άγνωστο..

IL CONSERVATORE
Advertisements