Θα είναι τίμιο και καθόλου εκβιαστικό:

Θα έχει κατανοητό αντικείμενο, το οποίο θα κρίνει ο λαός, αφού λάβει πλήρη γνώση:

Περαστικά μας!

TheGrecian

Advertisements